Om Oss

Om AiP Gruppen

AiP GRUPPEN AS er et konsern med mer enn 100 ansatte som har mange års erfaring i bransjen og høy kompetanse. Vi har hovedkontor og lager i Oslo og påtar oss oppdrag i hele landet.

Vi leverer tjenester i form av konstruktiv riving og innvendig rens, asbestsanering og annen miljøsanering, betongsaging og kjerneboring, stålmontasje og annet betongarbeid, kurs og kompetanseutvikling i vår bransje.

Visjon

«Vi har som visjon å bli bransjens beste arbeidsplass»

Vi mener at fornøyde medarbeidere også fører til fornøyde kunder og gir en positiv effekt rundt oss i samfunnet. Vår arbeidsplass skal være en kilde til motivasjon og mestring ved utfordrende og givende arbeidsoppgaver med mulighet for personlig vekst.

Grunnverdier/Etiske retningslinjer

-Kvalitet      -Ærlighet      -Lojalitet      -Engasjement

Helse, miljø og sikkerhet er de viktigste grunnpilarene i vår virksomhet.

%

AiP-Gruppen hadde en sorteringsgrad totalt i gruppen på nesten 95%!

Vårt miljøfokus skal gjenspeiles i alle operasjoner vi utfører på prosjektene.

Beliggenhet

Kirkeveien 59, 1363 Høvik Norway