Gå til innholdet

AiP-GRUPPEN

Trygghet gjennom erfaring!

REFERANSER

MILJØ

Ved høyt fokus på energieffektivisering, lave utslipp og investering i ny miljøvennlig teknologi bygger vi AiP for fremtiden.

Vi skal:

  • Være best i bransjen på kildesortering og avfallshåndtering
  • Fase ut alle biler, maskiner og utstyr på fossilt drivstoff
  • Være en kvalifisert aktør for alle nullutslippsprosjekter