Miljø

Vårt miljøfokus skal gjenspeiles i alle operasjoner vi utfører på prosjektene. Vi velger derfor alltid den tryggeste, sikreste og mest effektive metoden hvor miljøhensynet ivaretas med høyest mulig kildesorteringsgrad.

Kompetanse

Vi har mange års erfaring innen prosjektledelse og praktisk gjennomføring av prosjekter og kan med hånden på hjertet si at kunnskap alene ikke er kompetanse. Man må besitte evnen og viljen til å bruke den kunnskapen man innehar.

-Kunnskap øker vi gjennom kontinuerlig kursing og erfaringsutveksling. 

-Evnen utvikler vi gjennom god opplæring og oppfølging på arbeidsplassen. 

-Viljen kommer fra motiverte medarbeidere i et godt og meningsfylt arbeidsmiljø. 

Summen av dette fører til en kontinuerlig kompetansevekst i AiP-Gruppen og kommer til uttrykk gjennom kreative, spesialtilpassede løsninger og et godt stykke håndverk.

Flere Spennende Prosjekter

Sentralen

Et spennende og utfordrende prosjekt i et bygg med lang historie.

Radium Hospitalet

Radiumhospitalet er Norges ledende kreftsykehus.

«The HUB»

Vi er veldig stolte over å blitt tildelt dette prosjektet av Betonmast -Hæhre