Smuget

Smuget var et serveringssted og kulturhus som fra 1992 holdt til i Rosenkrantz gate 22 i Oslo.

Rosenkranzgate 22 AS

Tid:

2013

Hvor:

Smuget

Størrelse:

6.000 M²

Prosjektnavn: Rosenkrantz gate 22

Kontraktsverdi: Ca NOK 9 millioner

Oppdragsgiver: Rosenkrantz gate 22 AS

Prosjektbeskrivelse: Innvendig rensk og konstruktiv rivning av bygg bestående av 8 etasjer med et samlet areal på ca. 6000 m2. Bygget ble strippet hvor kun bæresystemene og fasade ble beholdt. Noe konstruktiv rivning som utvidelse av eksisterende dobbel heissjakt i 8 etasjer. Rivning av bærende vegger og dragere.