Sentralen

Et spennende og utfordrende prosjekt i et bygg med lang historie.

Kunde AF Byggfornyelse.

Tid:

01.2016-08.2016

Hvor:

Oslo Sentrum

Størrelse:

13.000 M²

Prosjektnavn: Sentralen

Kontraktsverdi: Ca NOK 18 Milioner

Oppdragsgiver: AF Byggfornyelse

Prosjektbeskrivelse: Innvendig rensk og konstruktiv riving av bygg bestående av ca. 13.000 m² bygningsmasse