Radiumhospitalet

Radiumhospitalet er Norges ledende kreftsykehus. I tillegg til pasientbehandling drives det mye kreftforskning.

I årene 2019 til 2023 skal det bygges et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, samt et senter for protonbehandling.

Kunde AF-Decom AS

Tid:

04.2019-

Hvor:

Radiumhospitalet

Størrelse:

18.000 M²

Prosjektnavn: Radiumhospitalet

Kontraktsverdi: Uskjent

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF

Prosjektbeskrivelse: Innvendig rensk og konstruktiv riving av seks bygg bestående av ca. 18.000 m² bygningsmasse