Gå til innholdet

Altiprosjekt AS

Miljøsanering, riving og konstruktiv riving

Riving

Vi utfører alle slags riveoppdrag på en effektiv, sikker og ryddig måte.

Vår hovedaktivitet er miljøsanering av alt ifra kontorlokaler, skoler og store bygningsmasser til mindre arbeidsoperasjoner i forbindelse med rehabilitering og ombygning. Vi har også opparbeidet oss en vesentlig spisskompetanse på heisriving, asbest/pcb/mugg sanering, skjærebrenning og mindre maskinrivingsoppdrag.

Alle våre medarbeidere har mange års praktisk erfaring, alle de nødvendige kurs og sertifiseringer og stort fokus på effektive løsninger som ivaretar hensynet til HMS.

Gjennom et nært samarbeid med våre kunder, samt stor kapasitet og fleksibilitet, leverer vi fra oss utførte arbeider i henhold til estimerte tidsplaner og avtaler.

Ettersom dette arbeidet kan medføre en del støy er vi meget fleksible og tilpasser arbeidstiden etter våre kunders ønsker.

Miljøkartlegging

01.01.08 ble det iverksatt et nasjonalt krav om miljøsaneringsrapporter for alle rehabiliterings- og riveprosjekter på bygg større enn 100 m2 eller som vil generere mer enn 10 tonn byggeavfall. Altiprosjekt AS har kvalifiserte samarbeidspartnere til å foreta miljøkartlegging, utforme miljøsaneringsrapporter, produsere avfallsplaner og søke om IG.