Gå til innholdet

AiP Sanering AS

Spisskompetanse på sanering av asbest, PCB og sopp

Vi har spesialkompetanse innen:

  • Asbest
  • PCB
  • Soppskade

 

AiP Sanering AS kan påta seg både store og små asbestsaneringoppdrag, og du er hjertelig velkommen som både bedrifts- og privatkunde. Til din disposisjon har vi over 30 medarbeidere med spesialkompetanse innen asbest, PCB og soppsanering. Flertallet av oss har mange års erfaring- samt noen som har jobbet med asbest og PCB siden forbudet ble innført på slutten av i 1970-årene. Vi utfører saneringen ved hjelp av velprøvd og sikker metodikk og benytter oss av teknologiske hjelpemidler som undertrykksmålere, luftrensere, undertrykksvifter og tilpassede støvsugere. Vi disponerer egne asbestbrakker til renhold av personell og utstyr. Vi har egenutviklede HMS/KS systemer og rutiner som kvalitetssikrer utført sanering for din sikkerhet.

Asbest

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe fibrøse krystallinske silikatminera ler i naturen som grunnet sine isolerende, brannresistente, slitasjeresistente samt armerende egenskaper har blitt benyttet i et mangfold av produkter i flere tusen år, og da særlig innenfor byggenæringen.
Asbestholdige materialer er ufarlige så lenge de er urørte og ikke utsettes for brekkasje eller skade. Inntreffer dette vil det avsettes helseskadelige fibre i luften og eksponering over lengre tid kan i verste konsekvens føre til flere lungesykdommer, deriblant lungekreft og asbestose.
Ved rehabilitering, demontering, riving og annen inngripen i bygg oppført før 1981 er det derfor viktig å kartlegge hvor asbestholdige materialer kan lokaliseres, slik at disse materialene kan saneres forut annen byggeaktivitet.

Det er strenge lovpålagte retningslinjer pålagt all håndtering av asbest i Norge og kun sertifiserte selskaper med tillatelse fra Arbeidstilsynet har anledning til å utføre slike arbeider.


PCB

Polyklorerte bifenyler eller PCB er en gruppe industrikjemikalier som ble utviklet på 1920-tallet. På grunn av sine egenskaper ble det brukt i en rekke produkter som skulle gjøre hverdagen enklere i velstandsøkningen etter siste verdenskrig. Disse produktene, som omfatter blant annet vinduer, kondensatorer i lysarmarturer, fuger, maling og i betong avgir PCB til omgivelsene mens de er i bruk. Når produktene blir kastet , utgjør de de en varig forurensningskilde da PCB akkumulerer i næringskjeden.


Muggsopp

Muggsopp trives i et fuktig miljø og oppstår derfor i lokaler med dårlig ventilasjon eller utilstrekkelig fuktbeskyttelse. Fukt finnes  overalt og er mest synlig i form av vann, is eller vanndamp. Det er når fuktigheten ikke er synlig at den kan forårsake problemer, fordi man ikke er bevisst på fuktmengde. Når relativ luftfuktighet  er over 75 prosent, er det risiko for muggvekst. Hvis det har gått så langt som et soppangrep, kan det ses i form av fuktflekker, bobler i tepper, tak og tapeter eller misfargede overflater på vegger, gulv eller tak. Hvis mugg vokser synlig på overflater, forårsaker det en økning i nivået av allergifremkallende og helseskadelige sporer i luften.